Publicēts: 2020-11-19 16:01:47 CET
Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca
Atpirkšanas piedāvājuma izteikšana

Paziņojums par obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu

2020.gada 11.novembrī Finanšu un kapitālā tirgus komisija informēja par to, ka ir pieņēmusi lēmumu atļaut Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “NAMEJS" 1 izteikt akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

  1. Informācija par Piedāvātāju, norādot tās attiecības ar AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" (Mērķa uzņēmums):

AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca"  akcionāru sapulce 06.10.2020. pieņēma lēmumu par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus. Par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus balsoja Aleftīna Struļēviča, Vladimirs Cadovičs, Valentins Istomins, Sergejs Safronovs un sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAMEJS 1".

Akciju atpirkšanas piedāvājums tiek izteikts arī saistībā ar Aleftīnas Struļēvičas, Vladimira Cadoviča,  Marijas Ančevskas, Valentina Istomina un Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “NAMEJS 1” kontroli akciju sabiedrībā AS “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca”.

Šis akciju atpirkšanas piedāvājums ir apvienots ar obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu, kas saistīts ar akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus.

Saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus likuma 66.panta 4.daļas 1. un 2.punktu SIA "NAMEJS 1" (reģ.Nr.40003495045, juridiskā adrese: Rīga, Terēzes iela 1A, LV -1012) ir pilnvarota izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

  1. Vienas akcijas atpirkšanas cena saskaņā ar prospektu ir noteikta EUR 0,27 (divdesmit septiņi centi) par vienu akciju.

Vienas akcijas atpirkšanas cenas noteikšanai izmantotas FITL 74.panta pirmās un otrās daļās norādītās metodes, izvēloties metodi, atbilstoši kuram var tikt noteikta visaugstākā vienas akcijas atpirkšanas cena.

  1. Akciju atpirkšanas piedāvājuma termiņš

Piedāvājuma sākuma termiņš ir nākamā darba diena pēc sludinājuma par Piedāvājumu publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un piedāvājuma termiņš beidzas pēc 50 dienām, skaitot no piedāvājuma sākuma termiņa. Gadījumā, ja termiņš beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad par pēdējo piedāvājuma dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

  1. Vieta un laiks, kur un kad var iepazīties ar prospektu

Ar prospektu iepazīties vai tā kopiju saņemt var AS "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" birojā, Terēzes ielā 1, Rīgā, LV-1012, 7.stāvā, piedāvājuma termiņa laikā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00, iepriekš piesakoties pa tālr. +371 67272790.

5. Datumi, kad piedāvājums noslēgsies, kad tiks paziņoti piedāvājuma rezultāti un kad notiks norēķini

Paziņojums publicēts Latvijas Vēstnesī – 2020. gada 19. novembrī

Piedāvājums sākas 2020.gada 20.novembrī

Piedāvājums noslēgsies - 2021.gada 08.janvārī

Piedāvājuma rezultāti tiks paziņoti - 2021.gada 14.janvārī

Norēķini notiks - 2021.gada 12.janvārī.

Pielikumā: Akciju atpirksanas piedavajuma prospekts.

Valdes priekšsēdētājs

Vladimirs Cadovičs

 info@rigagold.lv
 67272790

 


Akciju atpirksanas piedavajuma prospekts 2020_20_10.pdf