Paskelbta: 2020-11-17 12:39:14 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-17 12:39 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 16 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 35,6337 47,6123 77,2493 169626,0746
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,6908 995,5307 72,6667 666586,008
INVL Baltijos fondas 34,1197 28,077621 522,2852 190920,612946

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com