Paskelbta: 2020-11-16 12:35:14 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-16 12:35 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,8581 0,8374 0 169655,7116
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,5828 24,4327 50 665663,144
INVL Baltijos fondas 33,8151 11,208011 5,894081 191414,820525

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com