Paskelbta: 2020-11-13 09:00:42 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Tarpinis 2020 m. pirmųjų devynių mėnesių pranešimas

Šiandien AB „Ignitis Grupė“ (toliau – Ignitis Grupė arba Bendrovė) skelbia Grupės konsoliduotąjį tarpinį pranešimą už 2020 m. pirmus devynis mėnesius.

Grupės koreguotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją (koreguota EBITDA) siekė 199,3 mln. eurų, arba 6,1 proc. daugiau negu tuo pačiu periodu praėjusiais metais. Šį rodiklį lėmė augimas Tinklų segmente, efektyvi Kruonio HAE veikla, geresni pagrindinių Lanksčiosios gamybos segmento įrenginių rezultatai ir plėtra Suomijos dujų rinkoje.

Koreguotas grynasis pelnas padidėjo 8,1 proc., lyginant su tuo pačiu 2019 m. periodu, ir per pirmuosius devynis 2020 m. mėnesius siekė 80,6 mln. eurų. Koreguota nuosavo kapitalo grąža (pastarųjų 12 mėnesių) siekė 8,4 proc.

Investicijos mažėjo 14,9 proc. dėl COVID-19 pakitusio statybos darbų grafiko Vilniaus kogeneracinėje jėgainėje ir mažesnių investicijų Tinklų segmente, daugiausia dėl sumažėjusių naujų vartotojų prijungimų ir galios didinimų bei mažesnių prijungimo rangovų mokesčių. Sumažėjimą iš dalies atsvėrė padidėjusios investicijos į Kauno kogeneracinę jėgainę ir Pomeranijos vėjo parką.

Grynoji skola padidėjo 6,2 proc., iki 1,027 mln. eurų. Pagrindinis veiksnys lėmęs grynosios skolos augimą buvo išmokėti dividendai (70 mln. eurų).

Žaliosios gamybos dalis sumažėjo nuo 97,8 proc. iki 50,7 proc. dėl reikšmingo elektros gamybos iš dujų padidėjimo Elektrėnų komplekse.

Veikiančių Ignitis Grupės žaliosios gamybos pajėgumų galia padidėjo 24 MW dėl pradėtos Kauno kogeneracinės jėgainės komercinės veiklos 2020 m. rugpjūtį. Bendras Grupės žaliosios gamybos portfelis išaugo 170 MW pasirašius saulės parkų Lenkijoje išvystymo ir įsigijimo sandorį. Žaliosios gamybos portfelį taip pat diversifikavo pasirašytas susitarimas su atsinaujinančios energetikos lydere „Ocean Winds dėl jūrinio vėjo parkų projektų Lietuvoje (700 MW) ir Škotijoje (800-950 MW) vystymo.

Pagrindiniai ataskaitinio laikotarpio rodikliai:

  2020 m. 9 mėn.2019 m. 9 mėn.∆,%
EBITDA AVRmln. EUR229.6153.975.749.2%
Koreguota EBITDA* AVRmln. EUR199.3187.811.56.1%
Grynasis pelnas mln. EUR108.343.764.6147.8%
Koreguotas grynasis pelnas AVRmln. EUR80.674.56.18.2%
Investicijos AVRmln. EUR270.8318.1(47.3)(14.9%)
FFO AVRmln. EUR207.6141.666.046.6%
FCF AVRmln. EUR(1.0)(155.5)154.599.4%
  2020.09.302019.12.31∆,%
Grynoji skola AVRmln. EUR1,026.8966.560.36.2%
ROE (12 mėn.) AVR%9.3%4.4%--
Koreguotas ROE (12 mėn.)  AVR%8.4%8.0%--
ROCE (12 mėn.) AVR%7.0%3.8%--
Koreguotas ROCE (12 mėn.) AVR%6.9%6.9%--
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola AVR%24.9%19.6%--

*Grupės EBITDA rezultatas yra koreguojamas (1) eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį, kuriuo bus koreguojami grupės ateities finansiniai rezultatai; (2)  eliminuojant netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose.

Internetinis rezultatų pristatymas

Ryšium su tarpiniu pranešimu, 2020 m. lapkričio 17 d., 13 val. Lietuvos laiku vyks internetinis rezultatų pristatymas investuotojams ir analitikams.

Rezultatų pristatymą, po registracijos, galėsite stebėti gyvai adresu:
https://register.gotowebinar.com/register/8511235258703899408

Klausimus Bendrovės ryšių su investuotojais atstovams galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais arba registruodamiesi internetiniam seminarui.

Pristatymo skaidrės bus prieinamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai 

Tarpinį pranešimą galėsite atsisiųsti adresu:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai 

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

PriedasTarpinis pranešimas. Už 2020 m. 9 mėn. laikotarpį.pdf