Paskelbta: 2020-11-12 08:38:21 CET
SUTNTIB „INVL Baltic Real Estate”
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl „INVL Baltic Real Estate“ akcijų suteikiamų balsų skaičiaus nuo 2020 m. lapkričio 11 d.

2020 m. lapkričio 9 d. pasibaigus „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) akcijų išpirkimo procesui, Bendrovė įgijo iš 6 akcininkų 100 431 savų akcijų už 186 058,48 eurų, kas sudaro 0,8 proc. Bendrovės įstatinio kapitalo. Su šiais akcininkais buvo atsiskaityta 2020 m. lapkričio 11 d.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymu, laikoma, kad Bendrovės turimos savos akcijos nėra išskaičiuojamos iš bendro Bendrovės akcijų suteikiamų balsų skaičiaus ir yra neįskaitomos skaičiuojant Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą.

Skelbiame Bendrovės išleistų akcijų informaciją:

ISIN kodasLT0000127151
LEI kodas529900GSTEOHKA0R1M59
TrumpinysINR1L
BiržaAB Nasdaq Vilnius, XLIT
SąrašasBaltijos Papildomasis prekybos sąrašas
Įstatinis kapitalas (EUR)19 067 500
1 (vienos) akcijos nominali vertė (EUR)1,45 EUR
Akcijų kiekis (vnt.)13 150 000
Bendras akcijų suteikiamų balsavimo teisių kiekis (vnt.)13 150 000
Balsų skaičius, skaičiuojant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą (vnt.)13 049 569

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com