Paskelbta: 2020-11-11 11:43:16 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-11 11:43 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 10 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,4494 127,2591 0,1113 169703,7034
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3867 2,3592 2042 668067,6712
INVL Baltijos fondas 33,9619 57,71968 75,780065 191636,919318

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com