Paskelbta: 2020-11-10 12:27:27 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-10 12:27 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 34,1798 14,2292 125,148 169576,5556
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,3314 165,3619 14,638 670107,312
INVL Baltijos fondas 33,5596 0 32,788519 191654,979703

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com