Paskelbta: 2020-11-09 11:55:11 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-09 11:55 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2596 4,4658 13,0738 169687,4744
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,2390 0 30 669956,5881
INVL Baltijos fondas 32,8087 3,342406 7,372426 191687,768222

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com