Avaldatud: 2020-11-06 17:00:00 CET
Pro Kapital Grupp
Börsiteade

Piiratud investorite ringile pakutavate mittekonverteeritavate võlakirjade teise märkimisperioodi pikendamine

 

AS Pro Kapital Grupp teatas 30. septembril 2020, et juhatus otsustas teises etapis pakkuda piiratud investorite ringile märkimiseks tagamata, ennetähtaegse lunastamise õigusega ja fikseeritud intressimääraga mittekonverteeritavaid võlakirju (edaspidi nimetatud kui Võlakirjad). Võlakirjade teatatud märkimisperiood oli 1. oktoober 2020 - 28. oktoober 2020.

Tehnilistel põhjustel ning võimaliku investori palvel otsustas AS Pro Kapital Grupp juhatus 06. novembril 2020 teist korda pikendada võlakirjade märkimisperioodi kuni 13. novembrini 2020.

AS Pro Kapital Grupp informeerib võlakirjade pakkumise tulemustest eraldi teatega pärast võlakirjade jaotamise otsuse tegemist.

Käesolev teade on avaldatud lähtudes “Nõuded Emitentidele” punktist 7.6 ja ei ole käsitletav pakkumisena märkida võlakirju.

Allan Remmelkoor
Juhatuse liige
Tel: 614 4920
Email: prokapital@prokapital.ee