Paskelbta: 2020-11-05 10:56:15 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-05 10:56 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 04 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,7548 25,2833 140,8978 169682,5823
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1539 141,8676 0 670164,4285
INVL Baltijos fondas 32,8321 5,330149 35,857316 191735,690652

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com