Paskelbta: 2020-11-05 08:00:00 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį

SWEDBANK”, AB

  • Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį
  • „Swedbank”, AB
  • 2020 m. lapkričio 5 d.

ŠIO PRANEŠIMO AR JO DALIŲ NEGALIMA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI IŠLEISTI, PASKELBTI AR PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE, DŽERSYJE AR PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KUR ŠIO PRANEŠIMO PLATINIMAS YRA NETEISĖTAS.
GALIMA PLATINTI TIK KVALIFIKUOTIEMS INSTITUCINIAMS PIRKĖJAMS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR AKREDITUOTIEMS INVESTUOTOJAMS KANADOJE, KURIE TAIP PAT YRA LEIDŽIAMI KLIENTAI BRITŲ KOLUMBIJOJE, ALBERTOJE, ONTARIJUJE IR KVEBEKE.

AB „Ignitis grupė”

Pranešimas apie pasibaigusį stabilizavimo laikotarpį

Remdamasis 2020 m. spalio 6 d. pranešimu apie stabilizavimo vykdymą „Swedbank“, AB (kontaktinis asmuo: Jonas Kvedaravičius, telefonas: +370 686 95203), veikdamas kaip stabilizavimo vykdytojas ryšium su AB „Ignitis grupė“ pirminiu viešuoju akcijų siūlymu, praneša, kad stabilizavimo laikotarpiu nuo 2020 spalio 6 d. iki 2020 lapkričio 5 d. buvo įvykdyti toliau pateikti stabilizavimo veiksmai (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte).

Emitentas: AB Ignitis grupė”
Vertybiniai popieriai: Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai: 13 680 611
Paprastosios akcijos: 6 319 389
Siūlymo dydis: 450 mln. EUR
Siūlymo kaina: EUR 22,50 už vieną paprastąją akciją ir už vieną tarptautinį depozitoriumo pakvitavimą
Rinka: Nasdaq Vilnius
Simbolis: IGN1L
Stabilizavimo vykdytojas: „Swedbank”, AB  

Kiekvieną dieną, kai buvo atliekami stabilizavimo sandoriai, kainų intervalas buvo:

Diena Kiekis (akcijomis) Žemiausia kaina Aukščiausia kaina Valiuta Stabilizavimo rinka
2020-10-07 166 106 21,60 22,50 EUR Nasdaq Vilnius

2020-10-08 172 471 22,10 22,32 EUR Nasdaq Vilnius

2020-10-09 5 289 22,08 22,10 EUR Nasdaq Vilnius

2020-10-12 11 729 22,06 22,10 EUR Nasdaq Vilnius

2020-10-13 12 643 21,96  22,00* EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-14 30 473 21,82 21,90 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-15 4 947 21,74 21,76 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-16 6 056 21,68 21,78 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-19 26 081 21,48 21,64 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-20 24 043 21,00 21,44 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-21 17 175 20,62 20,90 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-22 17 550 20,80 21,20 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-23 105 177 20,86 21,20 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-26 10 680 21,00 21,20 EUR Nasdaq Vilnius
2020-10-27 21 518 20,80 21,20 EUR Nasdaq Vilnius

* 2020-10-26 dieną paskelbtame pranešime apie vykstantį stabilizavimą buvo nurodyta klaidinga 2020-10-13 dienos aukščiausia kaina (22,10 EUR).

Pastaba  

Šis pranešimas pateiktas tik informaciniais tikslais, tai nėra kvietimas ar siūlymas pasirašyti arba kitaip pirkti ar parduoti bet kokius Emitento vertybinius popierius bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas yra neteisėtas.

Šio pranešimo ar jo dalių negalima tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti, paskelbti ar platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Džersyje ar Pietų Afrikos Respublikoje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kur šio pranešimo platinimas yra neteisėtas.

Šis pranešimas nėra siūlymas pirkti, pasirašyti arba kitaip investuoti į vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Japonijoje arba bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje ir kuriai toks pasiūlymas arba siūlymas yra neteisėtas. Čia paminėti vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Valstijose, jų neužregistravus pagal JAV 1933 m. vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas) arba jeigu netaikoma reikalavimo dėl registravimo išimtis. Čia paminėti vertybiniai popieriai nebuvo ir nebus registruoti pagal JAV vertybinių popierių įstatymą arba pagal Australijos, Kanados ar Japonijos vertybinių popierių įstatymus. Išskyrus tam tikras išimtis, čia nurodyti vertybiniai popieriai negali būti viešai siūlomi arba parduodami Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kur tai būtų neteisėta.