Paskelbta: 2020-11-04 12:02:25 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. lapkričio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-04 12:02 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. lapkričio 03 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,1343 30,0582 140,5114 169798,1968
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1062 1641,6596 11,8813 670022,5609
INVL Baltijos fondas 32,7856 33,978333 39,911002 191766,217819

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com