Paskelbta: 2020-11-03 12:41:57 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-11-03 12:41 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 31,3206 0,9189 79,227 169908,65
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0918 836,5271 3419,8416 668392,7826
INVL Baltijos fondas 32,5537 0,884078 70,119525 191772,150488

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com