Paskelbta: 2020-10-30 15:12:25 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 9 mėnesių finansiniai duomenys

2020 metų 9 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Rugsėjis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos98,7 mln. Eur84,3 mln. Eur17,1 proc.
Koreguota EBITDA*26,9 mln. Eur22,0 mln. Eur22,3 proc.
    
 Sausis - rugsėjis
 2020 m.2019 m.Pokytis, %
Pajamos874,1 mln. Eur802,5 mln. Eur8,9 proc.
Koreguota EBITDA*199,3 mln. Eur187,8 mln. Eur6,1 proc.

Grupės pajamos 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. siekė 874,1 mln. eurų ir buvo 8,9 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (802,5 mln. eurų). Esminė Grupės pajamų augimą lėmusi priežastis buvo elektros energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro elektros perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio-rugsėjo mėn. siekė 199,3 mln. eurų ir buvo 6,1 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (187,8 mln. eurų). Tokią rodiklio dinamiką išlaikyti padeda dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą auganti reguliuojamo turto vertė bei efektyvus Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso panaudojimas.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos: Artūras Ketlerius, „Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas, +370 620 76076, arturas.ketlerius@ignitis.lt