Paskelbta: 2020-10-30 14:10:09 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: Dėl teismo sprendimo panaikinti laikinąsias apsaugos priemones AB „Energijos skirstymo operatorius“ privalomo akcijų išpirkimo procese ir akcijų išpirkimo proceso atnaujinimo

Lietuviška pranešimo versija papildyta dvejomis paskutinėmis pastraipomis. Angliškoje pranešimo versijoje pakoreguotas trečios pastraipos priešpaskutinis sakinys, kad privalomas akcijų išpirkimas baigsis 2020 m. lapkričio 3 d.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė arba „Ignitis grupė“) informuoja, kad 2020 m. spalio 29 d.  Lietuvos apeliacinis teismas (toliau – Teismas) priėmė sprendimą dėl Vilniaus apygardos teismo pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo ir sustabdyto privalomo AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau - ESO) akcijų išpirkimo proceso atnaujinimo. 

Teismas nusprendė tenkinti 2020 m. rugpjūčio 20 d. „Ignitis grupės“ pateiktą atskirąjį skundą (toliau – Skundas) dėl Vilniaus apygardos teismo 2020 m. rugpjūčio 11 d. nutarties, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės ir sustabdytas privalomas ESO akcijų išpirkimo procesas iki teismo nutarties dėl akcijų kainos nustatymo įsiteisėjimo dienos. Teismo sprendimas įsiteisėja  2020 m. spalio 29 d.  

Teismui nusprendus tenkinti Skundą, yra atnaujinamas privalomas ESO akcijų išpirkimo procesas , kurio metu visi likę ESO akcininkai jiems priklausančias akcijas turi parduoti „Ignitis grupei“. Procesas atnaujinamas tokiam terminui, koks buvo likęs iki jo pabaigos laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymo dieną. Pagal Vertybinių popierių įstatymą privalomo akcijų išpirkimo trukmė – 90 kalendorinių dienų, procesas buvo sustabdytas 86-tą šio termino dieną. Atsižvelgiant į tai, procesas atnaujinamas 5 kalendorinėms dienoms, kurios skaičiuojamos nuo kitos dienos po Teismo sprendimo įsiteisėjimo ir baigsis 2020 m. lapkričio 3 dieną. Atkreipiame dėmesį, jog: 

  • Akcininkai, kurie iki 2020 m. rugpjūčio 12 d. Bendrovės pranešimo apie privalomo ESO akcijų išpirkimo proceso sustabdymą pateikė prašymus parduoti akcijas Bendrovei, papildomų veiksmų imtis neturi  
  • Akcininkai, kurie nebuvo pateikę pavedimo parduoti akcijas Bendrovei, tai gali padaryti iki nustatyto termino pabaigos 
  • Su akcininkais, pardavusiais akcijas Bendrovei, bus atsiskaityta 2020 m. lapkričio 5 d.  

Jei akcininkai neparduos savo turimų ESO akcijų iki privalomo akcijų išpirkimo termino pabaigos, t. y. iki 2020 m. lapkričio 3 d., „Ignitis grupė“, atlikusi mokėjimus į akcijų nepardavusių akcininkų depozitinę sąskaitą, įgis teisę kreiptis į teismą, prašydama įpareigoti akcijų sąskaitų tvarkytojus padaryti atitinkamus įrašus apie akcijų nuosavybės teisės perėjimą „Ignitis grupei“. 

Kilus klausimams apie privalomą ESO akcijų išpirkimą, kviečiame kreiptis telefonu 1802 arba elektroniniu paštu IR@ignitis.lt.  

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius,

Ryšių su visuomene vadovas,

tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt