Publicēts: 2020-10-29 15:39:49 CET
SAF Tehnika
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

„SAF Tehnika” auditētie pārskati un Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019./2020. finanšu gadu

Grupas neto apgrozījums 2019./2020. finanšu gadā bija 16.76 miljoni EUR, kas ir par 2.32 miljoniem EUR, jeb par 16% lielāks kā iepriekšējā 2018./2019. finanšu gadā. Mātes sabiedrības neto apgrozījums 2019./2020. finanšu gadā bija 13.86 miljoni EUR, kas ir par 1.99 miljoniem EUR lielāks nekā iepriekšējā 2018./2019. finanšu gadā. “SAF Tehnika” Valde ierosina dividendēs izmaksāt 473 185 EUR.

Riga, 2020-10-29 15:39 CET --  

 

Saskaņā ar „Finanšu instrumentu tirgus likuma” 56. panta (5) daļu  AS „SAF Tehnika” publicē auditētos konsolidētos un nekonsolidētos Gada pārskatus par 2019./2020. finanšu gadu (no 2019. gada 1. jūlija – 2020. gada 30. jūnijam)

Pārskata gadā turpinājās mikroviļņu bezvadu datu pārraides produktu līnijas izstrāde un uzlabošana. Rasti risinājumi funkcionalitātes un kvalitātes rādītāju paaugstināšanai un produktu ražošanas izmaksu samazinājumam. Grupa turpināja darbu pie jaunā lietu interneta (Internet of Things – IoT) vides monitoringa risinājuma – Aranet – funkcionalitātes izstrādes un attīstības, kā arī darbu pie mākoņpakalpojuma Aranet Cloud. Aranet ir industriāla līmeņa bezvadu vides monitoringa risinājums, kas ļauj plašā teritorijā veikt dažādus vides parametru mērījumus, tai skaitā, temperatūras, mitruma un CO2 uzraudzību.

Eksports veidoja 96.93% no apgrozījuma un bija 16.24 miljoni EUR. Pārskata periodā Grupas produkcija tika eksportēta uz 83 pasaules valstīm.

Visu reģionu apgrozījuma svārstības ietekmē mainīgs projektu īpatsvars, iekārtu paaudžu nomaiņa un produktu revīzija, īpaši standarta aprīkojuma segmentos.

Pārskata gadā Grupa investēja 439 tūkstošus EUR IT infrastruktūras, ražošanas un pētniecības iekārtu, programmatūras un licenču iegādē, kā arī produktu sertifikācijā.

Grupas noslēdza 2019./2020. finanšu gadu ar peļņu 442 tūkstošu EUR apmērā.

„SAF Tehnika” mātes sabiedrības auditētais 2019./2020. finanšu gada rezultāts bija peļņa 473 tūkstoši EUR. Veiksmīgu saimnieciskās darbības rezultātu nodrošināja specializētu projektu ar lielāku pievienoto vērtību īpatsvara pieaugums kopējā projektu portfelī.

“SAF Tehnika” Valde ierosina dividendēs izmaksāt 473 185 EUR.

 

Pielikumā:

Auditētais konsolidētais un atsevišķais AS „SAF Tehnika” gada pārskats par periodu, kas noslēdzās 2020. gada 30. jūnijā

Korporatīvās pārvaldības ziņojums par 2019./2020. finanšu gadu.

 

 

 Par SAF Tehnika:

AS SAF Tehnika ir ISO sertificēts bezvadu datu pārraides iekārtu ražotājs. Uzņēmuma produkti tiek ražoti Latvijā, Eiropā un pārdoti vairāk nekā 130 pasaules valstīs. SAF Tehnika akcijas tiek kotētas Nasdaq Riga no 2004. gada. Uzņēmumam 100% pieder meitas uzņēmumi “SAF North America” un “SAF Services”. Abi iepriekšminētie uzņēmumi darbojas no Denveras, Kolorado štata ASV un apkalpo Ziemeļamerikas tirgu.

 

         Papildus informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu un Administratīvā direktore, Valdes locekle
         +371 67 046 833
         Zane.Jozepa@saftehnika.com


SAF Tehnika 2019_2020_LAT.pdf
Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2019_20 LV.pdf