Paskelbta: 2020-10-28 12:45:02 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-28 12:45 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 27 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,4167 55,0334 102,3102 170082,7782
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1808 10,3616 0 665328,1596
INVL Baltijos fondas 33,0581 3,024977 49,744114 192020,090340

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com