Paskelbta: 2020-10-27 15:01:00 CET
UTIB „INVL Technology“
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių įgijimą

SUTPKIB „INVL Technology“ pateikia gautą AB „Invalda INVL“  pranešimą apie balsavimo teisių įgijimą (tik tiesiogiai turimų balsų įgijimas). Pranešimas teikiamas esant asmens balsų turėjimo pobūdžio pasikeitimui: „Invalda INVL“ peržengė didėjimo tvarka tiesiogiai valdomų Emitento akcijų suteikiamų balsų 15 proc. ribą, tačiau „Invaldos INVL“ ir UAB „INVL Asset Management“ grupė šią ribą yra peržengusi 2016-12-20.

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Kazimieras Tonkūnas
UTIB „INVL Technology“ vadovaujantysis partneris
El. paštas k.tonkunas@invltechnology.lt

Priedas


Invaldos INVL pranesimas apie INVL Technolgy akciju paketo isigijima.pdf