Paskelbta: 2020-10-27 12:50:46 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-27 12:50 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 26 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,8816 4,1081 70,8366 170130,055
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1664 569,1736 1260,5518 665317,798
INVL Baltijos fondas 32,9074 4,018549 54,806103 192066,809477

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com