Avaldatud: 2020-10-27 09:20:00 CET
Coop Pank
Muudatused kapitalis ja hääleõigustes

Optsiooniprogrammi märkimistulemused

Coop Pank AS (edaspidi: Pank) nõukogu otsustas 14. oktoobril 2020 suurendada Panga aktsiakapitali 795 734,54 euro võrra Panga optsiooniprogrammi raames väljastatud optsioonide realiseerimise võimaldamiseks. Optsioonisaajatele suunatud aktsiaemissiooni märkimisperiood toimus 22. oktoobrist – 26. oktoobrini 2020.

Emissioonis oli võimalik osaleda kahel Panga juhatuse liikmel, kes märkisid kokku 1 167 700 aktsiat 853 004,86 euro eest, mis moodustas 100% emissiooni mahust. Mõlemad optsioonisaajad esitasid märkimisavalduse ja tasusid märgitud aktsiate eest õigeaegselt.

Aktsiakapitali suurendamise käigus lastakse välja 1 167 700 uut Panga lihtaktsiat arvestusliku väärtusega 0,6814546 eurot ühe aktsia kohta. Vastavalt optsiooniprogrammi tingimustele oli ühe aktsia väljalaskehind 0,7305 eurot ühe aktsia kohta. Väljalaskehinnast 0,6814546 eurot on aktsia arvestuslik väärtus ja 0,0490454 eurot on ülekurss. Emissiooni tulemusena suureneb Panga aktsiakapital pärast aktsiakapitali suurendamise äriregistris registreerimist 60 960 316,90 eurolt 61 756 051,44 euroni ning aktsiate arv 89 456 166 aktsialt 90 623 866 aktsiani.

Pank esitab taotluse Nasdaq Tallinna börsile emissiooni raames emiteeritavate uute aktsiate noteerimiseks ja kauplemisele võtmiseks. Uute aktsiate eelduslik esimene kauplemispäev on esimene päev, mis järgneb päevale, mil Pank on teavitanud Nasdaq Tallinna börsi aktsiakapitali suurendamise äriregistrisse kandmisest ning uute aktsiate ISIN-koodiga EE3100007857 tähistamisest.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Pangal on 80 000  igapäevapanganduse klienti. Coop Pank kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob igapäevased pangateenused inimeste kodu lähedale. Panga enamusaktsionäriks on kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.

Lisainfo:
Kristjan Seema
Turundus ja kommunikatsioonijuht
Tel: +372 5505 253
e-mail: kristjan.seema@cooppank.ee