Paskelbta: 2020-10-26 15:51:45 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą

SWEDBANK”, AB

  • Pranešimas apie stabilizavimo vykdymą
  • „Swedbank”, AB
  • 2020 m. spalio 26 d.

ŠIO PRANEŠIMO AR JO DALIŲ NEGALIMA TIESIOGIAI AR NETIESIOGIAI IŠLEISTI, PASKELBTI AR PLATINTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, AUSTRALIJOJE, KANADOJE, JAPONIJOJE, DŽERSYJE AR PIETŲ AFRIKOS RESPUBLIKOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KUR ŠIO PRANEŠIMO PLATINIMAS YRA NETEISĖTAS.
GALIMA PLATINTI TIK KVALIFIKUOTIEMS INSTITUCINIAMS PIRKĖJAMS JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE IR AKREDITUOTIEMS INVESTUOTOJAMS KANADOJE, KURIE TAIP PAT YRA LEIDŽIAMI KLIENTAI BRITŲ KOLUMBIJOJE, ALBERTOJE, ONTARIJUJE IR KVEBEKE.

AB „Ignitis grupė”

Pranešimas apie vykstantį stabilizavimą

Remdamasis 2020 m. spalio 6 d. pranešimu apie stabilizavimo vykdymą „Swedbank“, AB (kontaktinis asmuo: Jonas Kvedaravičius, telefonas: +370 686 95203) praneša, kad toliau nurodytas Stabilizavimo vykdytojas, ryšium su toliau nurodytų vertybinių popierių siūlymu, atliko stabilizavimą (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte).

Emitentas:AB Ignitis grupė”
Vertybiniai popieriai:Tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai: 13 680 611
Paprastosios akcijos: 6 319 389
Siūlymo dydis:450 mln. EUR
Siūlymo kaina:EUR 22,50 už vieną paprastąją akciją ir už vieną tarptautinį depozitoriumo pakvitavimą
Rinka:Nasdaq Vilnius
Simbolis:IGN1L
Stabilizavimo vykdytojas:„Swedbank”, AB  

Kiekvieną dieną, kai buvo atliekami stabilizavimo sandoriai, kainų intervalas buvo:

DienaŽemiausia kainaAukščiausia kainaValiuta Stabilizavimo rinka
2020-10-07 21,6022,50EUR Nasdaq Vilnius
 
2020-10-0822,1022,32EUR Nasdaq Vilnius
 
2020-10-0922,0822,10EURNasdaq Vilnius
 
2020-10-1222,0622,10EURNasdaq Vilnius
 
2020-10-1321,9622,10EURNasdaq Vilnius
 
2020-10-1421,8221,90EURNasdaq Vilnius
2020-10-1521,7421,76EURNasdaq Vilnius
2020-10-1621,6821,78EURNasdaq Vilnius
2020-10-1921,4821,64EURNasdaq Vilnius
2020-10-2021,0021,44EURNasdaq Vilnius
2020-10-2120,6220,90EURNasdaq Vilnius
2020-10-2220,8021,20EURNasdaq Vilnius
2020-10-2320,8621,20EURNasdaq Vilnius
2020-10-2621,0021,20EURNasdaq Vilnius

Pastaba  

Šis pranešimas pateiktas tik informaciniais tikslais, tai nėra kvietimas ar siūlymas pasirašyti arba kitaip pirkti ar parduoti bet kokius Emitento vertybinius popierius bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje toks siūlymas yra neteisėtas.

Šio pranešimo ar jo dalių negalima tiesiogiai ar netiesiogiai išleisti, paskelbti ar platinti Jungtinėse Amerikos Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Džersyje ar Pietų Afrikos Respublikoje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kur šio pranešimo platinimas yra neteisėtas.

Šis pranešimas nėra siūlymas pirkti, pasirašyti arba kitaip investuoti į vertybinius popierius Jungtinėse Valstijose, Australijoje, Kanadoje, Japonijoje arba bet kurioje jurisdikcijoje, kurioje ir kuriai toks pasiūlymas arba siūlymas yra neteisėtas. Čia paminėti vertybiniai popieriai negali būti siūlomi arba parduodami Jungtinėse Valstijose, jų neužregistravus pagal JAV 1933 m. vertybinių popierių įstatymą su pakeitimais (toliau – JAV vertybinių popierių įstatymas) arba jeigu netaikoma reikalavimo dėl registravimo išimtis. Čia paminėti vertybiniai popieriai nebuvo ir nebus registruoti pagal JAV vertybinių popierių įstatymą arba pagal Australijos, Kanados ar Japonijos vertybinių popierių įstatymus. Išskyrus tam tikras išimtis, čia nurodyti vertybiniai popieriai negali būti viešai siūlomi arba parduodami Australijoje, Kanadoje ar Japonijoje ar bet kurioje kitoje jurisdikcijoje, kur tai būtų neteisėta.