Paskelbta: 2020-10-26 11:33:57 CET
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-26 11:33 CET --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 23 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,3969 0 0,1082 170196,7835
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1808 2,3707 0 666009,1762
INVL Baltijos fondas 33,1632 0 219,025928 192117,597031

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com