Paskelbta: 2020-10-26 11:18:13 CET
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-10-26 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000612012
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB03032A
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB03032A
Atsiskaitymo data 2020-10-28
Išpirkimo data 2032-02-12
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,3
Mažiausias siūlytas pelningumas, % 0,150
Vidutinis svertinis pelningumas, % 0,197
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % 0,220
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 69 850 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 30 000 000,00
Apyvarta, EUR 30 408 771,69

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com