Publicēts: 2020-10-26 08:51:05 CET
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

Izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” uzraudzības statusā

Nasdaq Riga valde š.g. 26. oktobrī nolēma veikt izmaiņas AS ”VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” (VSS1R, ISIN kods: LV0000100485) piemērotajā uzraudzības statusā.

AS “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2020. gada 24. oktobrī ir iesniegusi tās 2019. gada revidēto konsolidēto un atsevišķo finanšu pārskatu tādējādi ir beiguši pastāvēt apstākļi pamatojoties uz kuriem Sabiedrībai 2020. gada 5. maijā tika piemērots uzraudzības statuss.

Ņemot vērā to, ka Neatkarīgu revidentu ziņojums par konsolidētā finanšu pārskata revīziju satur atteikumu sniegt atzinumu un auditors ir sniedzis pamatojumu atteikumam sniegt atzinumu, Nasdaq Riga valde š.g. 26. oktobrī pieņēma lēmumu piemērot uzraudzības statusu pamatojoties uz Nasdaq Riga noteikumu "Par finanšu instrumentu iekļaušanu un tirdzniecību biržas regulētajos tirgos” 20.1.2. punkta 9. apakšpunktu, kas nosaka, ka Birža piemēro uzraudzības statusu gadījumos, kad ir svarīgi piesaistīt tirgus dalībnieku uzmanību kādam nozīmīgam apstāklim attiecībā uz attiecīgo finanšu instrumentu vai tā emitentu.

2019. gada 18. jūnijā  piemērotais uzraudzības statuss vēl joprojām paliek spēkā.


Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.