Avaldatud: 2020-10-26 08:15:00 CET
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Kauplemise peatamine LHV Group 29.10.2025 allutatud võlakirjadega

Tallinn, Eesti, 2020-10-26 08:15 CET --  

AS LHV Group fikseerib võlakirjaomanike nimekirja 29.10.2025 allutatud võlakirjade (ISIN kood EE3300110741, lühinimi LHVB065025A) ennetähtaegseks lunastamiseks ja intressi maksmiseks 29. oktoobril 2020 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. 

Eelnevast lähtudes kaubeldakse täna, 26. oktoobril 2020.a. viimast päeva AS-i LHV Group võlakirjadega (LHVB065025A), mis annavad õiguse ennetähtaegsele lunastamisele ja intressile. Vastavalt börsi reglemendi osa Väärtpaberite Noteerimisnõuete punktile 13.3.1. on kauplemine AS-i LHV Group võlakirjadega (LHVB065025A) peatatud alates teisipäevast, 27. oktoobrist 2020.a. kuni nende lunastamiseni.

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+372 640 8800
www.nasdaqbaltic.com

 

Nasdaq Balti koondnimetus hõlmab Nasdaq kontserni kuuluvaid börse, reguleeritud turge ja alternatiivturge First North, mida korraldavad Nasdaq'i turukorraldajad Balti riikides, st Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ja AB Nasdaq Vilnius.