Paskelbta: 2020-10-23 11:38:02 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-23 11:38 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 22 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,9637 3,0336 11,8868 170196,8917
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1598 0 10122,0222 666006,8055
INVL Baltijos fondas 33,0943 57,472435 21,416008 192336,622959

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com