Paskelbta: 2020-10-22 12:57:56 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl gamtinių dujų skirstymo paslaugos pajamų viršutinės ribos 2021 metams nustatymo

AB „Ignitis grupė“ praneša, kad jos dukterinei bendrovei AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO) 2020 m. spalio 22 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) nustatė gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinę ribą, galiosiančią 2021 metais – 39 661 616  eurų. (2020 m. pajamų viršutinė riba - 36 965 476 eurų). 

ESO gamtinių dujų skirstymo veiklos pajamų viršutinė riba labiausiai didėja dėl mažesnės dalies grąžinamo 2014–2018 m. pelno, viršijančio nustatytą leistiną investicijų grąžą, ir dėl didesnės 2021 m. investicijų grąžos. 

Gamtinių dujų skirstymo pajamų viršutinės ribos pokyčiai turės įtakos ESO 2021 metų pajamoms. 

ESO valdyba, atsižvelgdama į nustatytą pajamų viršutinę ribą, artimiausiu metu priims sprendimą dėl konkrečių gamtinių dujų skirstymo kainų, galiosiančių nuo 2021 m. sausio 1 d., dydžio. Apie tai ESO informaciją pateiks savo svetainėje www.eso.lt. Konkrečios kainos teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais bus suderinimui pateiktos Tarybai. 

Artūras Ketlerius, Ryšių su visuomene vadovas, tel. +370 620 76076, el. paštas arturas.ketlerius@ignitis.lt