Paskelbta: 2020-10-22 07:56:22 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Spalio 21 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-10-22 07:56 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Spalio 21 d. –  9,9587 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Spalio 21 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Spalio 21 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Spalio 21
 d. – 178728 vnt.

 

         Orion Asset Management