Paskelbta: 2020-10-21 16:07:20 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

AB ”Žemaitijos pienas” savų akcijų supirkimas

Nuo 2020-10-23 pradedamas savų akcijų supirkimo procedūros AB ” Žemaitijos pienas“ PVA (ISIN kodas LT0000121865) įgyvendinimas.
1 akcijos kaina – 1,65 EUR.
Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-10-30.
Maksimalus perkamų akcijų skaičius –  606 000 vnt.,
Minimalus perkamų akcijų skaičius – 1 vnt.
Rinka - VSE Tender Offer (Genium INET prekybos sistemoje)
Pavedimų knyga - ZMP1LOS10.

   

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqomxbaltic.com