Paskelbta: 2020-10-21 15:15:30 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

PRIMINIMAS: Baltic Horizon Fund fondo vienetų viešas siūlymas nuo 2020-10-08 iki 2020-10-22

Paskutinė pavedimų pateikimų diena - 2020-10-22 (iki 15:30 val.)

Nuo 2020-10-08 pradedamas vykdyti Baltic Horizon Fund fondo vienetų viešas siūlymas (SPO), kurio metu fondo vienetai bus viešai siūlomi mažmeniniams investuotojams Lietuvoje.

Siūlymo įgyvendinimo pabaiga – 2020-10-22.
Siūlomas fondo vienetų kiekis  - iki 17 292 062 naujai išleidžiamų fondo vienetų.

Pavedimai teikiami
Nuo 2020-10-08 iki 2020-10-21  - nuo
 09:00 iki 16:00 val.
2020-10-22 – nuo 09:00 iki 15:30 val.


Rinka – TSE Equity auctions (Genium INET prekybos sistemoje).
Pavedimų knyga – NHCSPO.
ISIN code – EE3500110244.
Atsiskaitymų data – 2020-10-28.

Vieno fondo vieneto kaina 1,1566 EUR. 

Aukciono taisyklės pateikiamos šio pranešimo priede.
Prospektas pateikiamas Baltic Horizon Fund interneto svetainėje
www.baltichorizon.com.

Detalesnė informacija:
https://cns.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=957494&messageId=1206431Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic is a common name for exchanges, regulated markets, alternative markets First North operated by Nasdaq companies in the Baltic states, i.e. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS and AB Nasdaq Vilnius.