Paskelbta: 2020-10-21 15:00:00 CEST
LITGRID AB
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai

2020 m. spalio 21 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame LITGRID AB (įmonės kodas 302564383, registruotos buveinės adresas Viršuliškių skg. 99B, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:

Dėl pritarimo LITGRID AB 2020 m. rugsėjo 29 d. valdybos sprendimui Nr. 2 (protokolo Nr. 17)

Priimtas sprendimas:

1. Pritarti NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugų sutarties sudarymui su NKT HV Cables AB šiomis esminėmis sandorio sąlygomis:
1.1.      Sutarties šalis NKT HV Cables AB, juridinio asmens kodas 559079 0290, buveinės adresas: Rombvägen 4, 37165 Lyckeby, Švedija.
1.2.      Sutarties objektas NordBalt jungties nuolatinės srovės kabelio avarinio remonto paslaugos.
1.3.      Sutarties kaina 17 000 000 EUR be PVM .
1.4.      Kainodara :
1.4.1.   Metinis mokestis - 300 000 EUR be PVM
1.4.2.   Vienkartinis 250 000 EUR be PVM mokestis už pasirengimo remontui plano parengimą (RPP), kasmetinę peržiūrą pagal sutarties priedą Nr. 9 ir inžinerinės dokumentacijos parengimą pagal sutarties priedą Nr. 7 .
1.4.3.   Apmokėjimas už Užsakovo užsakytus darbus bus atliekamas pagal sutarties Priedo Nr. 4 „Paslaugų įkainiai“ įkainius. Už kai kuriuos darbus apmokama faktinės išlaidos + antkainis. Šioms Sutarties faktinėms išlaidoms numatyta 20 proc. nuo pradinės Sutarties kainos be PVM
1.5.      Sutarties terminas - iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau darbų atlikimo laikotarpis 3 m. nuo Sutarties sudarymo dienos su galimybe pratęsti sutartį 2 (du) kartus 1 metų terminui.
1.6.      Atsakomybės apribojimas - bendra Rangovo atsakomybė pagal Sutartį už remonto darbus neviršija 400000 Eur, jeigu Užsakovas neapdraudžia pasirinktinai arba kabelio arba darbų.
1.7.      Sutarties įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas:
1.7.1.   Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija - 10 proc. nuo metinio pasirengimo mokesčio;
1.7.2.   Remonto darbų sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantija 10 proc. nuo remonto darbų sutarties kainos.
1.8.      Kitos esminės sąlygos:
1.8.1.   sutarčiai taikoma Švedijos teisė;
1.8.2.   Šalių ginčai sprendžiami - Stokholmo arbitraže.

LITGRID AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją:
Jurga Eivaitė
Komunikacijos projektų vadovė
Mob. +370 613 19977
el. paštas jurga.eivaite@litgrid.eu