Paskelbta: 2020-10-21 12:47:47 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-21 12:47 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 20 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,7123 0 50,3722 170331,3328
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1451 0 0 675731,1626
INVL Baltijos fondas 33,2126 0 45,440232 192317,721980

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com