Publicēts: 2020-10-21 09:02:47 CEST
Nasdaq Riga
Biržas paziņojums

FKTK pieņem izskatīšanai AS „Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” akcionāra akciju atpirkšanas piedāvājumu

Finanšu un kapitāla tirgus komisija 20.10.2020. ir saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību "NAMEJS 1" iesniegumu atļaujas saņemšanai izteikt akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu atbilstoši Finanšu instrumentu tirgus likuma 66. panta ceturtās daļas 2. punktam.

1. Informācija par piedāvātāju, norādot tā attiecības ar akciju sabiedrību “Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca” (Mērķa sabiedrība):

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Namejs 1" (reģ. Nr. 40003495045, juridiskā adrese: Rīga, Terēzes iela 1A, LV -1012) ir akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca" akcionārs, kas 06.10.2020. akciju sabiedrības "Rīgas juvelierizstrādājumu rūpnīca " akcionāru sapulcē lēma par akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un kas ir pilnvarots citu akcionāru vārdā izteikt obligāto akciju atpirkšanas piedāvājumu.

2. Vienas akcijas atpirkšanas cena pēc prospektā sniegtās informācijas: 0.27 EUR.

3. Piedāvājuma termiņš: 50 dienas no dienas, kad piedāvājums ir publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

 

Nasdaq Baltic
Issuer Services
+371 67212431

www.nasdaqbaltic.com

Nasdaq Baltic ir vienots nosaukums, ko lieto, lai apzīmētu uzņēmumus un biržas/regulētos tirgus un alternatīvos tirgus First North, kurus pārvalda Nasdaq grupā ietilpstošie Baltijas valstīs esošie uzņēmumi, t.i. Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga, AS un AB Nasdaq Vilnius.