Paskelbta: 2020-10-20 12:00:50 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-20 12:00 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 19 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,661 59,0003 65,1106 170381,705
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1322 356,0222 55,2806 675731,1626
INVL Baltijos fondas 33,3236 0 39,339692 192363,162212

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com