Paskelbta: 2020-10-20 07:53:28 CEST
Orion Asset Management
Pranešimas apie esminį įvykį

OMX Baltic Benchmark Fund 2020 m. Spalio 19 d. duomenys apie išleistas akcijas

Vilnius, Lietuva, 2020-10-20 07:53 CEST --
OMX Baltic Benchmark Fund akcijų kaina 2020 m. Spalio 19 d. –  9,9119 EUR
OMX Baltic Benchmark Fund išleistų akcijų skaičius 2020 m. Spalio 19 
d.  – 0 vnt.
OMX Baltic Benchmark Fund išpirktų akcijų skaičius 2020 m. Spalio 19 
d.  – 0 vnt.
Iš viso į prekybą įtrauktų OMX Baltic Benchmark Fund akcijų skaičius, 2020 m. Spalio 19
 d. – 178728 vnt.

 

         Orion Asset Management