Paskelbta: 2020-10-19 11:40:43 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

VVP pirminio platinimo aukciono rezultatai

AB Nasdaq Vilnius 2020-10-19 įvykusio Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo papildymo aukciono rezultatai:

 

ISIN kodas LT0000650061
Konkurencinių pavedimų knygos kodas LTGCB00026B
Nekonkurencinių pavedimų knygos kodas LTGNB00026B
Atsiskaitymo data 2020-10-21
Išpirkimo data 2026-01-22
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominali vertė 100
Atkarpos dydis, % 0,0
Mažiausias siūlytas pelningumas, % -0,155
Vidutinis svertinis pelningumas, % -0,102
Didžiausias įvykdytų pavedimų pelningumas, % -0,080
Bendra konkurencinių pavedimų apimtis, EUR 154 450 000
Bendra nekonkurencinių pavedimų apimtis, EUR 3 500 000
Išplatinta nominalia verte, EUR 50 000 000,00
Apyvarta, EUR 50 270 107,38

 

Apmokėti vertybiniai popieriai atsiskaitymo dieną bus įtraukti į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com

 

 

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.