Paskelbta: 2020-10-16 12:38:13 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-16 12:38 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 15 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 32,7885 12,4275 211,0949 170418,8546
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1188 71,2271 74,2064 675428,0474
INVL Baltijos fondas 33,2782 5,979891 18,120828 192400,589464

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com