Paskelbta: 2020-10-15 11:07:58 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-15 11:07 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 14 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,3758 2,9962 546,5194 170617,522
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1465 1186,3381 0 675431,0267
INVL Baltijos fondas 33,5486 0 0 192412,730401

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com