Paskelbta: 2020-10-14 12:18:06 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-14 12:18 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 13 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2851 1,1579 117,0845 171161,0452
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1495 0 1428,3706 674244,6886
INVL Baltijos fondas 33,6406 0 25,723016 192412,730401

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com