Paskelbta: 2020-10-13 12:13:40 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-13 12:13 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 12 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,5399 0,8578 194,1293 171276,9718
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,1345 10,87 28,7928 675673,0592
INVL Baltijos fondas 33,7503 396,292774 0,830018 192438,453417

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com