Paskelbta: 2020-10-12 12:21:18 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-12 12:21 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 09 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2347 3,8706 231,6233 171470,2433
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0933 0 421,2033 675690,982
INVL Baltijos fondas 33,8077 0 194,22586 192042,990661

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com