Paskelbta: 2020-10-09 12:52:36 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-09 12:52 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 08 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,0002 3,0303 14,4008 171697,996
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0830 11,8813 641,4802 676112,1853
INVL Baltijos fondas 33,7961 562,426434 0,501748 192237,216521

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com