Paskelbta: 2020-10-07 11:52:49 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-07 11:52 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 06 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,1866 1,4472 1639,7528 171795,2079
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0677 0 81,1954 676983,4772
INVL Baltijos fondas 33,8873 11,213641 8,036446 191825,682561

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com