Paskelbta: 2020-10-07 09:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Įtraukimas į prekybą vertybiniais popieriais Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose

Po to, kai 2020 m. spalio 2 d. pranešimu buvo paskelbta apie sėkmingai užpildytą pirminio viešo akcijų siūlymo ir TPD siūlymo IPO paraiškų knygą, AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ ir Bendrovė) praneša, kad visas jos naujai išleistas akcinis kapitalas, kurį sudaro 20 000 000 paprastųjų vardinių akcijų (toliau – Akcijos), šiandien buvo įtrauktas į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą su simboliu „IGN1L“, taip pat akcijas reprezentuojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai įtraukti į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše su simboliu „IGN“.

Daugiau informacijos rasite prisegtame dokumente. Priedas


Įtraukimas į prekybą vertybiniais popieriais Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose.pdf