Paskelbta: 2020-10-06 11:38:10 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-06 11:38 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 05 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2189 3,8921 109,7365 173433,5135
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0388 0,5671 299,768 677064,6726
INVL Baltijos fondas 33,8274 2,956183 43,986136 191822,505366

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com