Publicēts: 2020-10-05 16:50:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Labojums: Par AS “Olainfarm” akciju dividendēm

Labojums ziņas otrajā rindkopā. Pareizs teksts ir:

"Tādējādi 2020. gada 7. oktobris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes, dividendes nesaņems."

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com