Paskelbta: 2020-10-05 14:05:58 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-05 14:05 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 02 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,1391 2,8492 1052,3684 173539,3579
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0113 0,6786 0 677363,8735
INVL Baltijos fondas 33,5255 0 6,0232 191863,535319

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com