Publicēts: 2020-10-05 08:03:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Par AS “Olainfarm” akciju dividendēm

2020. gada 8. oktobris ir ieraksta datumus, uz kuru tiks fiksēts AS “Olainfarm” (OLF1R, ISIN: LV0000100501) akcionāru saraksts dividenžu saņemšanai.  

Tādējādi 2020. gada 7. oktobris ir Ex-datums, sākot ar šo datumu iegādātās akcijas, par kurām ir pieņemts lēmums izmaksāt dividendes par 2019. gadu, dividendes nesaņems.

AS “Olainfarm” 2020. gada 9. oktobrī veiks dividenžu izmaksu 0,32 EUR apmērā uz vienu akciju.

AS “Olainfarm” apliecina, ka dividendēs izmaksātā peļņa ir gūta līdz 2017.gada 31.decembrim. Tā ir iepriekšējo taksācijas gadu peļņa, kura uzrādīta bilancē uz 2017.gada 31.decembri un kura nav sadalīta dividendēs.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com