Paskelbta: 2020-10-02 12:39:13 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. spalio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-02 12:39 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. spalio 01 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,2419 4,288 1941,4853 174588,8771
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0047 716,5865 224,3016 677363,1949
INVL Baltijos fondas 33,3475 3,619162 0,691506 191869,558519

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com