Paskelbta: 2020-10-01 12:22:17 CEST
UAB "INVL Asset Management"
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2020-10-01 12:22 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 33,268 6,6665 546,5078 176526,0744
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 42,0109 626,0844 71,9805 676870,91
INVL Baltijos fondas 33,3055 8,557145 37,833204 191866,630863

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com